Notaris over de grenzen

Dé vraagbaak voor internationaal recht
Home

Notaris over de Grenzen biedt u advies op maat als het gaat om internationale vraagstukken.

Ter illustratie het volgende.

Het nut van een uitsluitingsclausule

Sinds de invoering van de Europese Erfrechtverordening op 17 augustus 2015 is het Nederlandse erfrecht van toepassing op de vererving van uw  vakantiewoning als u in Nederland woont.

Voorzover u geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet bij overlijden wie uw erfgenamen zijn.

Als die erfgenamen getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan valt de erfenis in die gemeenschap van goederen.

Hoe kunt u dit voorkomen?

Door in een testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op te nemen.

Deze bepaling, ook wel privéclausule genoemd, houdt in dat hetgeen men ontvangt uit een nalatenschap tot het privé vermogen behoort en niet zal vallen in een gemeenschap van goederen.

Een echtpaar kwam onlangs bij mij op kantoor, om de vererving van hun Franse fermette door te spreken.

Bij het overlijden van de eerste van hen beide zal de woning automatisch toevallen aan de langstlevende, en ontvangen de kinderen “slechts” een geldvordering ter grootte van hun erfdeel.

Pas bij het overlijden van de langstlevende valt de boerderij toe aan de drie zonen.

Eén van hen heeft echter een knipper-licht-relatie met zijn vriendin. Onlangs hebben ze besloten om toch maar te gaan trouwen.

De ouders willen er zeker van zijn dat het erfdeel van deze zoon niet zal toevallen aan zijn toekomstige echtgenote. Die op zich een lieve meid is, maar in het nemen van besluiten niet altijd even standvastig is. Kort door de bocht gezegd: het geld wat erin komt moet er meteen weer uit.

Ik leg de clienten voor dat zij op eenvoudige wijze, via een handgeschreven testament, op te stellen in Frankrijk dit kunnen regelen. Men behoeft daartoe enkel een door mij aangeleverde tekst over te nemen.

Door het document vervolgens te deponeren bij een plaatselijke notaris, zal het na overlijden gemakkelijk traceerbaar zijn.

Gerust gesteld keren de clienten weer huiswaarts.

Ook aan een schenking kunt u een dergelijke bepaling koppelen, mits het gelijktijdig met het doen van de schenking plaatsvindt en niet achteraf. Zo kunt u bij een schenking van een geldbedrag op het bankafschrift melden dat de uitsluitingsclausule van toepassing is.

Het bovenstaande is slechts een voorbeeld, van zaken die een rol spelen zodra er sprake is er van een internationaal huwelijk of vermogen in het buitenland. Dit vraagt om specialistische kennis en kennis van de taal.